Διαγωνισμός! Πάρε Μέρος!
0 KPoints

Γίνε Μέλος Και Μάζεψε KPoints!

Giveaway Δωροεπιταγή Cosmossport E-GIFT CARD Αξίας 25€

1 KPoint = 5 εξτρά συμμετοχές! Δες πως θα πάρεις KPoints εδώ.

1 Δωροεπιταγή Cosmossport E-GIFT CARD

25€

Κέρδισε 1 δωροεπιταγή Cosmossport E-GIFT CARD

 • 1 νικητής
 • Αξια: 25€
 • Δώρο: 1 Δωροεπιταγή Cosmossport E-GIFT CARD Αξίας 25€

Πάρε μέρος και διεκδίκησε το δώρο!

Ο Διαγωνισμός Είναι Διαθέσιμος Μόνο Για Συνδεμένα Μέλη.

 • Λήξη: 31/10/2021 00:00
 • Ανακοίνωση Νικητή: 07/11/2021 23:45

Όροι

Εμφάνιση

Giveaway Δωροεπιταγή Cosmossport E-GIFT CARD Αξίας 25€

 1. Αντικείμενο της Προωθητικής ενέργειας.

 

To “kouponia365” (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») μέσω του  kouponia365.gr διεξάγει Προωθητική ενέργεια με τίτλο «Giveaway Δωροεπιταγή Cosmossport E-GIFT CARD Αξίας 25€» (περαιτέρω η «Προωθητική Ενέργεια»), ο οποία θα διενεργηθεί δια του «https://kouponia365.gr/.» (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα είναι εγγεγραμένα μέλη στον ιστότοπο koupoina365.gr και διατηρούν ενημερωμένα στοιχεία στο προφίλ τους, επιβεβαιωμένα KPoints και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από την Προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή/τες, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής.

 

 1. Διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας.

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30/05/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής ενέργειας»), έως και την 30/10/2021 (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής ενέργειας»).

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια.

Στην Προωθητική ενέργεια συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της εφαρμογής του διαγωνισμού. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Προωθητική ενέργεια θα πρέπει:

Να έχουν λογαριασμό μέλους στο kouponia365.gr και να είναι σε σύνδεση ή να κάνει εγγραφή μέλους, να κάνει αποδοχή των όρων της εφαρμογής, να πατήσει το κουμπί Συμμετοχή.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, επιπλέον της άνω συμμετοχής του να ανταλλάξουν στην εφαρμογή της Προωθητικής ενέργειας 1 (ένα) KPoint με (5) συμμετοχές , αν κάνει like στην σελίδα στο Facebook που εμφανίζονται μέσα στην εφαρμογή μία (1) ακόμη συμμετοχή, κάνει follow στην σελίδα στο instagram που εμφανίζονται μέσα στην εφαρμογή μία (1) ακόμη συμμετοχή, προτείνοντας τον σύνδεσμο του διαγωνισμού σε Facebook, Twitter, Pinterest να κερδίσει μία (1) ακόμη συμμετοχή για την κλήρωση της Προωθητική ενέργειας, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο, κατά μία (1) ακόμη, τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής. 

 

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρούν οι Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία των τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e­mail) τους) θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή και οι πολλαπλές συμμετοχές θα διαγράφονται.

 1. Δώρα.

Το δώρο της Προωθητική ενέργειας (περαιτέρω το «Δώρο») που θα κερδίσει ένας (1) τυχερός είναι “1 (μια) ηλεκτρονική (e-gift) δωροεπιταγή συνολικής αξίας 25€" για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στα καταστήματα του Cosmossport και έχει διάρκεια ενός χρόνου ή όπως ορίζει ο εκδότης. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσουν κατά την ελεύθερη κρίση τους τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αναντικατάστατα.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση από την εφαρμογή του διαγωνισμού και θα σταλεί με αυτόματη αποστολή e-mail στον τυχερό νικητή που δήλωσε συμμετοχή στην διαδικασία. Στην εν λόγω ενέργεια για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη της Προωθητική ενέργειας μέχρι τη Λήξη της Προωθητική ενέργειας. 

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου.

Τα στοιχεία του νικητή της Προωθητικής ενέργειας θα ανακοινωθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, ο δε νικητής θα ενημερωθεί αυτόματα από την εφαρμογή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email καθώς και στην σελίδα του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 7 (επτά) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (e­mail), ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Με τη συμμετοχή τους ο/οι οι νικητης/τές παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή του διαγωνισμού.

 

 1. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα της εφαρμογής του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

 

 1. Δημοσιότητα.

Ο Διοργανωτής διατηρή ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον νικητή και επανάληψης της Προωθητικής ενέργειας, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα. Ο νικητής αποδέχεται την εμφάνιση του email του στην εφαρμογή της  Προωθητικής ενέργειας.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

Με τη συμμετοχή σας στην Προωθητική ενέργεια αποδέχεστε ότι ο Διοργανωτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε μόνο για μελλοντική ενημέρωση μέσω email σχετικά με διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες του Διαδικτυακού Τόπου. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα Μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία σας από τη λίστα οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας “Διαγραφή από την λίστα” σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβετε σχετικά με το «Διαδικτυακό Τόπο» στο μέλλον. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν.2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), Δικαίωμα στην πληροφόρηση – που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ποια δεδομένα συλλέγονται, από πού και για ποιον και από ποιον επεξεργάζονται. Δικαίωμα πρόσβασης – σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς για εσάς.  Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Δικαίωμα διόρθωσης – που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Δικαίωμα στη λήθη “Διαγραφή” – που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό στο ειδικό πεδίο στο προφίλ του λογαριασμού σας. Αν θέλετε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e­mail στο info@kouponia365.gr με θέμα διαγωνισμός.

 

 1. Ανάκληση – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητική ενέργειας ή να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Προωθητική ενέργειας και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 1. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.